Dokonale maketově provedené RC tanky v měřítku 1:24 vybavené unikátním infračerveným bojovým systémem vám umožní stát se malým Rommelem, Pattonem nebo Žukovem raz dva.

Do boje na život a na smrt se jich může pustit až 16; rozdělených do dvou „nepřátelských divizí“ v libovolném poměru.

Účinek zásahu odpovídá ráži děla skutečného stroje, stejně jako úroveň poškození je úměrná síle pancíře zasaženého tanku; maximální rychlost vašeho „Panzeru“ odpovídá „svižnosti“ předlohy. Zásahy signalizuje tank „zavrtěním“ a stav poškození hlásí indikátor na vašem vysílači; zničený tank zůstává stát bezmocně na bojišti...

Největší tanková bitva v dějinách brzy vypukne. V mrazivých ruských stepích, v rozpálené africké poušti, mezi živými ploty Normandie...u vás za humny!

MOC od 2 390 Kč

Nabít protipancéřovým. Pal!